Kategorie: Strojírenství

Místo stavby: Třinec

Zadavatel: Třinecké železárny a.s.

Realizace: 2018

Popis: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. realizoval během roku technologické zakázky pro investora Třinecké železárny a.s. které se týkaly detekce povrchových vad na  kontidrátové trati, detekce povrchových vad na kontijemné trati a automatické detekce a analýzy vad za 4. válcovací stolicí v areálu Třineckých železáren a.s. Všechny projekty se zaměřovaly na zjišťování vad a odchylek.

Do stávajících výrobních linek byly nainstalovány nové měřící aparáty a přístroje. Součástí projektů byla i úprava stávajících výrobních linek, napojení měřících zařízení na jednotlivá média a nezbytné stavební úpravy.