Kategorie: : Průmyslové stavby

Místo stavby: Staříč

Zadavatel: Mayr-Melnhof Holz Paskov a.s., Česká republika

Realizace: 2019

Název: Odsávání pilnice na Mayr-Melnhof Holz Paskov

 Popis:

Na základě zpracované projektové dokumentace HUTNÍHO PROJEKTU Frýdek-Místek a.s. bylo zrealizováno odsávání pilnice v areálu dřevozpracující firmy Mayr-Melnhof Holz Paskov, s.r.o. ve Staříči. Vedle zpracování projektu pro společné územní a stavební povolení a následně pro provádění stavby HPFM zajišťoval i autorský dozor a technicko-projekční výpomoc v průběhu celé stavby.  Kromě nových vzduchotechnických rozvodů uvnitř budov pilnice byly instalovány i dva železobetonové základy, na kterých jsou osazena dvě filtrační zařízení sloužící k odsávání prachu a třísek z pilnice. Dále bylo provedeno i statické posouzení stávající ocelové haly pilnice na zatížení od nově instalovaných vzduchotechnických rozvodů. Nedílnou součástí projektu byly i části uzemnění technologie a napájecích silnoproudých rozvodů NN.