Kategorie: Výroba koksu

Místo stavby: Slovenská republika

Zadavatel:Železárny, Slovenská republika

Realizace: 2019

 

Popis:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. v závěru roku zrealizoval výměnu sběrných předloh na posledním ze tří bloků velkokapacitní koksové baterie s výrobou cca 1 mil. tun koksu za rok. V rámci akce byly demontovány staré již nevyhovující předlohy a nahrazeny novými. Rovněž byly vyměněny za nové všechny stoupačky, kompletní propojovací potrubí na stropě bloku a další příslušenství. Výměna byla realizována za plného provozu sousedního bloku koksárenské baterie. Celá akce probíhala bez přítomnosti koksu v komorách a při řádném udržování tepelného režimu bloku.  Vlastní výměna předloh a veškerého zařízení byla uskutečněna dle oboustranně schváleného harmonogramu v průběhu 32  dnů.