Kategorie: Výroba koksu

Místo stavby: Třinec

Zadavatel: Třinecké železárny a.s.

Realizace: 2018

 

Popis:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. v rámci akce modernizace systému hašení koksu vyprojektoval a rovněž zrealizoval nový systém hašení koksu v hasicí věži. Stávající systém neumožňoval rovnoměrné hašení koksu na hasicím voze. V rámci projektu byl navržen a dodán systém zlepšující průběh chlazení koksu, který spočíval ve změně skrápěcího roštu a rozmístění vodních trysek v hasicí věži. Na základě výpočtů a poznatků ze stávajícího stavu byly současně použity rozstřikovací trysky dvou různých průměrů zajišťující optimální rozstřik potřebné hasicí vody podél celého hasicího vozu. Tímto bylo dosaženo rovnoměrné hašení koksu.