Občanská stavba – Rekonstrukce autobusového nádraží

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Rýmařov Zadavatel: Město Rýmařov Realizace: 2015   Popis: Jedná se o dopravní stavbu zahrnující autobusové nádraží a parkoviště před SVČ včetně dopravního propojení s ulicí Tomáše Matějky. Stanoviště je vybaveno dvěma krytými nástupišti se třemi zastávkami na každém z nich, elektronickým informačním systémem (tabulí), orientační tabulí s informacemi o uspořádání nádraží, prvky mobiliáře…

Občanská stavba – Rekonstrukce a modernizace restaurace „U Čápů“

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Žabeň Zadavatel: Obec Žabeň Realizace: 2014   Popis: Projekt řešil rekonstrukci stávající restaurace uvnitř objektu. Jednalo se zejména o přestavbu 1.N.P a částečně také 1.P.P. ve které je navržena strojovna vzduchotechniky a lapák tuku pro kuchyň restaurace. Stávající vstup z restaurace na terasu byl přestavbou navržen za hlavní vstup a k němu bylo navrženo nové venkovní schodiště.

Průmyslové stavby – Inovace výroby pražců pro vysokorychlostní tratě

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Uherský Ostroh Zadavatel: ŽPSV, a.s. Druh stavby: Změna dokončené stavby Realizace: 2014 Popis: Záměrem investora bylo umístění technologického výrobního zařízení do stávajícího objektu. Projekt řešil požadavky technologie a celkovou rehabilitaci budovy. Byla provedena nová dispozice zkušebny, výměna a úprava oken, copilitového a beztmelého zasklení, nová podlaha, dále byla provedena nová kotelna a…

Energetika – Ekologizace kotlů v elektrárně Třebovice

Kategorie: Energetika Místo stavby: Ostrava Zadavatel: Veolia Energie ČR, a.s. Druh stavby: novostavba Realizace: 2014   Popis: V rámci modernizace výroby elektrické energie a zvýšení ekologičnosti zařízení se instalovalo nové zařízení určené ke snížení emisí SO2, NOx a TZL a pro nakládání s popelovinami (včetně expedice), jako produktem z procesu výroby elektrické energie parním turbosoustrojím za využití spalovacího tepelného zdroje.