Průmyslové stavby – Instalace drátotahů

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Bohumín Zadavatel: ŽDB DRÁTOVNA a.s. Druh stavby: Novostavba Realizace: 2016   Popis: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. vypracoval projektovou dokumentaci pro instalaci nových drátotahů a dále připravil komplexní dokumentaci modernizace areálu provozu Tažírna drátu pro I. a II. etapu stavební úpravy haly staré mořírny a v neposlední řadě přeložku energomostu podél zinkovny.

Občanská stavba – Rekonstrukce koupaliště

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Trnava, Slovenská republika Zadavatel: AQUA-RELAX spol. s r.o. Realizace: 2016   Popis: Jedná se o stavební úpravy stávajícího venkovního koupaliště, které zahrnují rekreační areál, ve kterém budou orientovány kromě venkovních bazénů i objekty související s tímto provozem a jsou pro provoz koupaliště nezbytné. Stavba slouží pro rekreaci, relaxaci a sportovní vyžití návštěvníků letního koupaliště.

Výroba koksu – Oprava stěn koksárenské baterie č. 7

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Ostrava Zadavatel: OKK Koksovny, a.s. Druh stavby: Rekonstrukce Realizace: 2015-2017   Popis: Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. zajišťovala v rámci této investice služby poskytnuté tepelně technickou divizí a spočívaly ve vychlazování opravovaného úseku, udržování teplotního režimu během bourání a zdění, regulace opravovaného úseku.

Občanské stavby – Zateplení areálu SOŠ TŽ

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Třinec Zadavatel: Střední odborná škola Třineckých železáren Druh stavby: změna dokončené stavby Realizace: 2015   Popis: Projekt řešil zateplení certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem, nová plastová okna, nové dveře a vrata. Vnější stávající ocelové konstrukce byly repasovány, v důsledku zateplování upraveny a po odstranění původních nátěrů nově natřeny. Nově bylo provedeno zateplení střešních plášťů, veškeré…

Koksárenské baterie – Modernizace hasicí věže koksárenské baterie č. 1

Kategorie: Koksárenské baterie Místo stavby: Ostrava Zadavatel: ArcelorMittal Ostrava a.s. Účel stavby: Modernizace stávajícího technologického zařízení Realizace: 2015   Popis: Jednalo se o modernizaci stávajícího technologického zařízení pro mokré hašení koksu  za účelem snížení emisí při hašení koksu. Tento projekt řešil výrazné snížení koncentrace TZL v úletu pří hašení koksu v hasicí věži koksové baterie. Pro tento účel byly…

Průmyslové stavby – Odprášení systému zavážení Vysokých pecí 2 a 4

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Ostrava Zadavatel: ArcelorMittal Ostrava, a.s. Druh stavby: Novostavba Realizace: 2015   Popis: Projekt řešil snížení fugitivních emisí ze systému zavážení Vysokých pecí 2 a 4, náhradou stávajícího elektroodlučovače za tkaninové filtry a celkovou výměnu a rekonstrukci odsávacího potrubí. V průběhu stavby byla provedena kompletní demontáž stávajícího zařízení – elektroodlučovače, komína, odsávacích potrubí a návazných…

Průmyslové stavby – Snížení fugitivních emisí

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Ostrava Zadavatel: ArcelorMittal Ostrava, a.s. Druh stavby: Novostavba Realizace: 2014-2015   Popis: V průběhu stavby byla provedena demontáž stávajícího odsávacího zařízení na chladicích pásech a na technologickém zařízení – drtičích a třídičích. Byly vybudovány dvě nové filtrační stanice včetně nových komínů, elektrorozvodny, kompresorové stanice, bylo instalováno nové odsávací potrubí pro veškeré technologická zařízení a…

Průmyslové stavby – Rozšíření výrobního areálu Marlenka

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Frýdek-Místek Zadavatel: MIKO INTERNATIONAL s.r.o. Druh stavby: Přístavba Účel stavby: Rozšíření objektu výrobní haly, skladu a administrativní budovy Realizace: 2015   Popis: V přístavbě administrativy jsou v přízemí navrženy nové šatny. V přístavbě je dále navržena nová kavárna s kapacitou 44 míst, která bude sloužit pro návštěvníky exkurzí, prostor pro expozici historie výroby a…