Výroba koksu – Pokusná koksovací pec

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Třinec Zadavatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Druh stavby: Novostavba Realizace: 2017   Popis: Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., jako generální dodavatel, vyprojektovala, dodala a uvedla do provozu poloprovozní koksovací pec. Pokusná koksovací pec slouží k měření rozpínavého tlaku uhlí a dalších fyzikálních veličin, které jsou nezbytné pro správné složení uhelné vsázky do koksovacích baterií.

Výroba koksu – Oprava stěn koksárenské baterie č. 7

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Ostrava Zadavatel: OKK Koksovny, a.s. Druh stavby: Rekonstrukce Realizace: 2015-2017   Popis: Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. zajišťovala v rámci této investice služby poskytnuté tepelně technickou divizí a spočívaly ve vychlazování opravovaného úseku, udržování teplotního režimu během bourání a zdění, regulace opravovaného úseku.

Koksárenské baterie – Modernizace hasicí věže koksárenské baterie č. 1

Kategorie: Koksárenské baterie Místo stavby: Ostrava Zadavatel: ArcelorMittal Ostrava a.s. Účel stavby: Modernizace stávajícího technologického zařízení Realizace: 2015   Popis: Jednalo se o modernizaci stávajícího technologického zařízení pro mokré hašení koksu  za účelem snížení emisí při hašení koksu. Tento projekt řešil výrazné snížení koncentrace TZL v úletu pří hašení koksu v hasicí věži koksové baterie. Pro tento účel byly…

Koksárenské baterie – Kardemir Turecko

Kategorie: Koksárenské baterie Místo stavby: Karabuk, Turecko Zadavatel: Kardemir, a.s. Druh stavby: doplnit Účel stavby: doplnit Realizace: 2011-2013   Popis: Pro společnost Kardemir, a.s. jsme na koksárenské baterii č. 3 prováděli kontrolní činnost při vyzdívání žáruvzdorného zdiva baterie. Zakázka také zahrnovala samotné vysoušení a vytápění baterie a na závěr proběhlo předání baterie do provozu.

Výroba koksu – Postupná oprava VKB 3

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Košice Zadavatel: Železárny Košice, Slovenská republika Realizace: 2011   Popis: Cílem postupné opravy zdiva VKB 3 bylo provedení výměny zdiva koksárenské baterie v rozsahu 6-ti topných stěn se zachováním návazných technologických částí v původním provedení. Postupná oprava byla provedena za provozu zbývajících částí koksárenské baterie.