Modernizace dopravního pásu síranu amonného a odstředivky

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Ostrava Zadavatel: OKK Koksovny a.s. Realizace: 2022   Popis: Pro našeho investora jsme dokončili realizaci projektu Modernizace dopravního pásu síranu amonného a odstředivky.  Účelem stavby byla modernizace dopravního pásu síranu amonného, která spočívala v nahrazení dopravního pásu a stávající již nevyhovující odstředivky. Náhrada se týkala také potřebných potrubních propojení a navazujících profesí.…

Modernizace rozvodu plynu pro trubkové pece

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Ostrava Zadavatel: OKK Koksovny a.s. Realizace: 2021   Popis: Naše společnost úspěšně dokončila realizaci dodavatelského projektu Modernizace rozvodu plynu pro trubkové pece pro OKK Koksovny a.s. Účelem tohoto projektu bylo ve třech etapách modernizovat plynový rozvod koksárenského plynu pro potřeby otopu trubkových pecí 31a a 31b pro ohřev pracího oleje. V první…

Pokusná koksovací pec, Dillingen

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Německo Realizace: probíhá, předání investorovi 2022 Popis: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. dodává a instaluje pokusnou koksovací pec v závodě SHS SERVICES GmbH v Dillingenu. Toto zařízení je určeno pro proces zkoušení 500 kg uhlí v poloprovozu, včetně přípravy uhlí, hašení koksu a stabilizace koksu. Parametry pilotní pece: kapacita výroby koksu je cca 75…

Tepelně technická divize

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Česká republika Realizace: probíhá   Popis: Specializovaný útvar společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. – tepelně technická divize pokračuje v regulacích a seřízení koksových baterií na koksovnách Liberty Ostrava, Třineckých železárnách i Ostravsko-Karvinských koksovnách. Cílem těchto regulací je zajistit optimální chod koksárenských baterií s ohledem na kvalitu produkovaného koksu a úsporu energií potřebných…

Modernizace hasicí věže

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Slovenská republika Zadavatel:Železárny, Slovenská republika Realizace: 2019   Popis: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. dokončil modernizaci hasicí věže pro velkoprostorovou koksárenskou baterii s kapacitou výroby cca 1 milion tun koksu za rok. Cílem projektu bylo snížení emisí tuhých látek při hašení koksu. Modernizace spočívala v instalaci sekundárního hašení – sekundárního roštu se speciálními tryskami doplněnou o…

Výměna sběrných předloh velkoobjemové baterie

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Slovenská republika Zadavatel:Železárny, Slovenská republika Realizace: 2019   Popis: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. v závěru roku zrealizoval výměnu sběrných předloh na posledním ze tří bloků velkokapacitní koksové baterie s výrobou cca 1 mil. tun koksu za rok. V rámci akce byly demontovány staré již nevyhovující předlohy a nahrazeny novými. Rovněž byly vyměněny za nové všechny stoupačky,…

Testovací pec SHO

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Německo Zadavatel:ThyssenKrupp Steel Europe AG Realizace: 2019   Popis: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. dodal  a instaloval v závodě ThyssenKrupp Steel Europe AG v Duisburgu pokusnou pec SHO pro měření rozpínavosti koksárenských uhlí.  Dodaná pec SHO je výsledkem vlastního vývoje společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a je vyrobena v souladu s normou ASTM D2014-97. SHO…

Bezobslužný a automatizovaný provoz hasicího vozu a dohašovací rampy

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Třinec Zadavatel: Třinecké železárny a.s. Realizace: 2018   Popis: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. v rámci akce modernizace systému hašení koksu vyprojektoval a rovněž zrealizoval nový systém hašení koksu v hasicí věži. Stávající systém neumožňoval rovnoměrné hašení koksu na hasicím voze. V rámci projektu byl navržen a dodán systém zlepšující průběh chlazení koksu, který spočíval ve změně…

1. etapy modernizace hasící věže

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Košice Zadavatel: Železárny Košice, Slovenská republika Realizace: 2018   Popis: V nedávné době HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. dokončil první etapu modernizace hasící věže v železárnách v Košících na Slovensku. Druhá etapa proběhne příští rok. První etapa spočívala ve výstavbě provizorní hasící věže, aby bylo možno modernizovat starou, nevyhovující hasící věž, která nesplňuje emisní požadavky dnešní doby.

Výměna sběrných předloh

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Košice Zadavatel: Železárny Košice, Slovenská republika Realizace: 2018   Popis: Další etapa výměny odsávacích předloh na bloku velkokapacitní baterie, která byla realizována pro již nevyhovující stav původních předloh. Během rekonstrukce byly vyměněny sběrné předlohy na druhém ze tří bloku baterie. Oprava byla realizována během plného provozu sousedních bloků koksárenské baterie. Opravovaný blok byl bez…