3D modelování, BIM

Projektování prochází v současné době nejen v ČR obdobím změny filozofie od 2D kreslení do 3D modelování. Naše firma HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s. je v této oblasti velice aktivní a nabízí zpracování komplexních projektů ve 3D. Nabízíme také zpracování BIM modelů.

Používaný software pro 3D modelování

 • AEC Collection 
  • REVIT Architecture – stavební část
  • REVIT MEP – TZB
  • Advance Steel – ocelové konstrukce
  • Plant 3D – potrubní část
 • Building Design Suite (Revit) – stavební část, TZB, elektro
 • AutoCAD Civil 3D – dopravní stavby
 • Creo 2.0, SolidWorks (dříve ProEngineer) – technologické aparáty
 • E-plan – elektro

Používaný software pro koordinaci a kontrolu 3D modelů

 • Autodesk NavisWorks

BIM (Building Information Modeling)

 • 3D se nerovná BIM.
 • Rozdíl mezi 3D modelem a BIM = informace (viz „prezentace_nase-cesta-k-bim“)
 • 3D modely HPFM obsahují informace o materiálu, typu prvku, potrubní třídě apod.
 • Vypracování 4D modelu = 3D model obsahuje časovou osu (Timeliner)
 • Vypracování 5D modelu = k 4D modelu jsou doplněny náklady stavby

Mnoho projektů, vypracovaných naší firmou, se nenachází tzv. „na zelené louce“ ale jsou situovány do stávajících Brownfieldů. V těchto případech naší projektanti využívají, pro zaměřování stávajícího stavu, možnosti moderních 3D scanů a dronů pro vytvoření „mračen bodů“ a z těchto mračen generovaných 3D modelů ve formě těles. Tyto 3D modely jsou pak zakomponovány do projekčních 3D modelů s cílem maximálního snížení rizika případných kolizí na stavbě.