Katalyzátory RANIDO

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. dlouho době spolupracuje se společností RANIDO. Společně dodáváme našim klientům katalyzátory do Clausova Procesu k eliminaci H2S a NH3 z koksárenského plynu.

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. je výhradním distributorem katalyzátoru společnosti RANIDO pro Polský trh a Indii.

Produkty:

RCAT®-3000
RCAT®-3000 je niklový katalyzátor na vysoce odolném nosiči z oxidu hořečnatého, používaný pro rozklad NH3 přítomného v koksárenském plynu.
Využití nachází v předštěpných reaktorech předřazených Clausovým reaktorům pro odsiřování koksárenského plynu. Katalyzátor je vyráběn ve tvaru Raschigových kroužků o rozměru 20x20x4 cm. Protože provozní teplota předštěpného reaktoru přesahuje 1000 °C, doporučujeme pro delší životnost využít katalyzátor v kombinaci s inertními kuličkami z vysoce čisté aluminy ABSM.

RCAT®-9001
Plyny odcházející z předštěpného reaktoru jsou následně odsiřovány v Clausových reaktorech. Standardním katalyzátorem pro převedení sloučenin síry na elementární síru je RCAT®-9001 na bázi aluminy.
Provozní teplota Clausových reaktorů je výrazně nižší než u předštěpného reaktoru (200-320 °C). Katalyzátor je dodáván ve tvaru kuliček o průměru 4-6 mm v kombinaci s vysoce odolnými keramickými kuličkami CBSM, které chrání katalyzátor a prodlužují jeho životnost.

RCAT®-9002
RCAT®-9002 je alternativním katalyzátorem pro odsíření spalin v Clausových reaktorech. Na rozdíl od standardního katalyzátoru RCAT®-9001 obsahuje kromě aluminy i TiO2 pro podporu hydrolýzy COS/CS2 a zvýšení celkové účinnosti odsiřování. Ačkoliv je velmi porézní, vykazuje vysokou mechanickou i tepelnou odolnost. RCAT®-9002 bývá využíván buď samostatně, nebo v kombinaci s RCAT®-9001.

Pokud je v reaktoru přítomen přebytečný kyslík, mohou Clausovy katalyzátory podléhat sulfataci. Vznik síranů na povrchu částic snižuje aktivitu katalyzátoru a tím i účinnost odsíření.
Odolnost katalyzátoru proti sulfataci lze podpořit využitím produktů RCAT®-9003 a RCAT®-9004.

RCAT®-9003
Katalyzátor RCAT®-9003 na bázi TiO2 je vyráběn ve formě extrudátů o průměru 3-5 mm. Kromě vylepšené katalytické aktivity má také vyšší odolnost proti otravě kyslíkem. Katalyzátor je možno využívat samostatně, ale také v kombinaci s katalyzátory RCAT®-9001 a RCAT®-9002.

RCAT®-9004
Otravě standardního katalyzátoru RCAT®-9001 kyslíkem lze zamezit také použitím RCAT-9004 – Clausova katalyzátoru obsahujícího železo. Chrání běžné katalyzátory před sulfatací a tím prodlužuje jejich životnost. Je vyráběn ve tvaru kuliček o velikosti 4-6 mm.

Dokumenty ke stažení: 

Ranido + HPFM COG Brochure

TDS RCAT-9001

TDS RCAT-9002

TDS RCAT-9003

TDS RCAT-9004

TDS RCAT-3000