Chemie

Nabízené služby v oblasti chemického průmyslu

 • Stanovení bilancí stávajících i nových technologií
 • Optimalizace technologických uzlů
 • Návrhy nových technologických aparátů

Nabízené technologické uzly s vlastním know-how

 • hrubá a jemná kondenzace
 • primární a koncové chlazení plynu
 • odloučení dehtu z koksárenského plynu (elektrostatické nebo mechanické filtry)
 • doprava plynu
 • vypíraní BTX uhlovodíku z koksárenského plynu
 • zpracování fenolčpavkových vod včetně biologické čistírně odpadních vod
 • technologie odsíření:
  • amoniakální
   • H2S ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,4 g/Nm3
   • NH3 ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,03 g/Nm3
   • Produktem odsíření je síra o čistotě 99,9 %
  • vakuumkarbonátová
   • H2S ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,1 g/Nm3
   • NH3 ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,03 g/Nm3
   • Produktem odsíření je kyseliny sírová o čistotě 94% popřípadě síra o čistotě 99,9 %
  • oxidační (Stretford).
   • H2S ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,05 g/Nm3
   • NH3 ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,03 g/Nm3
   • Produktem odsíření je síra o čistotě 99,9 %