Ekologie

Odprašování a odsiřování energetických zdrojů

  • Odprášování, DeSOx a DeNOx kotlů v elektrárnách a teplárnách na základě Licensorem zpracovaného Basic Designu

DeSOx a DeNOx – FlueFlex

Technologie FlueFlex  slouží k odsíření a denitrifikaci spalin z koksárenských baterií.  Technologie probíhá ve 2 hlavních krocích:

  • Snížení SO2 pro ochranu technologie DeNOx a dosažení požadované koncentrace SO2 > 30 mg/Nm3 pomocí polosuché čpavkové nebo vápenné
  • Denitrifikace pro dosažení koncentrace NOx > 30 mg/Nm3 pomocí konvenční katalytické metody (katalytický reaktor) nebo kombinovaného zařízení (společný filtr a katalytický reaktor, tkaninový filtr s implementovaným katalyzátorem).

tabulka-ekologie

BTP-HP Aquachemie (Biological Treatment Plant)

  • Návrh BČOV s reverzní osmózou pro dosažení až 70% zpětného využití odpadních vod

Hermetizace