Kategorie: Chemické provozy

Místo stavby: Třinec

Zadavatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Realizace: 2024

Popis:

Naše společnost dokončila kompletní dodávku technologie k investiční akci „Benzolka – Výměníky tepla – II. etapa“. Realizace stavby zahrnovala také související stavební práce včetně projektové dokumentace, montáže a uvedení do provozu.

V rámci stavby byla provedena modernizace a rekonstrukce benzolové stanice – parního ohřívače a výměníku tepla v areálu investora. Díky realizaci díla se zlepšila energetická účinnost a umožnilo se tak snížení konečné spotřeby energie investora, což povede také ke snížení emisí skleníkových plynů (CO2).